Bareme

————— Bareme proba teoretică   ——————

ONF 2018 barem proba de teorie clasa a VI -a

ONF 2018 barem proba de teorie clasa a VII -a

ONF 2018 barem proba de teorie clasa a VIII-a

ONF 2018 barem proba de teorie clasa a IX -a

ONF 2018 barem proba de teorie clasa a X -a

ONF 2018 barem proba de teorie clasa a XI -a

ONF 2018 barem proba de teorie clasa a XII -a

————Bareme proba experimentală  —————

ONF 2018 barem proba experimentală clasa a VI -a

ONF 2018 barem proba experimentală clasa a VII -a

ONF 2018 barem proba experimentală clasa a VIII -a

ONF 2018 barem proba experimentală clasa a IX -a

ONF 2018 barem proba experimentală clasa a X -a

ONF 2018 barem proba experimentală clasa a XI -a

ONF 2018 barem proba experimentală clasa a XII -a